บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า

Good Deal Visa

รับทำวีซ่า ให้คำปรึกษาการขอทำวีซ่า แบบมืออาชีพ ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ยื่นวีซ่าให้ใหม่ ครั้งต่อไป ฟรี! ค่าบริการ
( ลูกค้าชำระเพียง ค่าธรรมเนียมสถานทูตเท่านั้น )
โทร: 094-529-7153

ต้องการวีซ่า

นึกถึง.. Good Deal Visa Co., Ltd.

ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าเยี่ยมญาติ ฯลฯ เราพร้อมให้บริการ

บริษัทของเรา Good Deal Visa Co., Ltd. มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต อ่านทำวีซ่ากับบริษัทรับทำวีซ่าเพิ่มเติม

หรือหากท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่ามาแล้ว เพียงท่านเข้ามาคุยกับเรา เรายินดีให้คำปรึกษา และแก้วีซ่าให้ท่านได้

บริการของ
Good Deal Visa

สอบถามขั้นตอน และ รายละเอียดการขอวีซ่า ทุกประเภท แนะนำการเตรียมเอกสาร

travel-icon

วีซ่าท่องเที่ยว
วีซ่าเยี่ยมเยือน

รับตรวจสอบเอกสาร
ความถูกต้อง ของรายละเอียด ในการกรอกแบบ ฟอร์มขอวีซ่า ก่อนท่านยื่นขอวีซ่า ทุกประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม
wedding-icon

วีซ่าแต่งงาน
วีซ่าคู่หมั้น
รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำวีซ่าทุกประเภท การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ หรือ สอบถามเรื่องสัมภาษณ์กับสถานทูตฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลงานของ Good Deal Visa

บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด เน้นการทำเอกสารทุกอย่าง ต้องสมบูรณ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร ขอวีซ่าต้องน่าเชื่อถือ บริการดำเนินการทุกอย่าง ทุกขั้นตอนด้วย ความตั้งใจและยินดี
ขอวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่าบุตรติดตามบิดา - มารดา จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ การันตี ด้วยจำนวนลูกค้ามากมาย

ข้อตกลงในการทำวีซ่า

การดำเนินการขอวีซ่า บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูต เพื่อพิจารณาวีซ่า แต่ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศเท่านั้น

กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่าแล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะ ดำเนินการแก้ไขและยื่นเอกสารให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าบริการของทางบริษัท ลูกค้าชำระเพียงค่าธรรมเนียมสถานทูตเองในครั้งต่อไป

* ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าดำเนินการแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนจากบริษัทได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

คำถามที่พบบ่อย

logo-180x180

บริษัทของเรา “Good Deal Visa Co., Ltd.” มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต

Scroll to Top