วีซ่าประเทศอังกฤษ

วีซ่าประเทศอังกฤษ (England Visa)

ลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

ขั้นตอนการทำงานของเรา

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่น ของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  การดำเนินขั้นตอน การขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน)
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่าน ในทะเบียนบ้าน)
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 7. กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 8. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ,อีเมล์****จำเป็นอย่างยิ่ง**** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)
 9. ใบรับรองงาน, หนังสือรับรองบริษัท, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือกรณีที่ศึกษาอยู่ ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือ ที่มากกว่า ติดต่อ Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี

ทำวีซ่าอังกฤษ (England Visa) By Good Deal Visa

ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างปลอดภัย และเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจน่าค้นหาอีกมากมาย แถมยังเป็นประเทศต้นกำเนิดของภาพยนตร์ชื่อดังอย่างแฮรี่ พอตเตอร์อีกด้วย ใครที่เป็นสาวกเหล่าพ่อมดแม่มดห้ามพลาดที่จะไปตามรอยภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลย

2 สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ที่คุณไม่ควรพลาด
 • หอนาฬิกา Big Ben
  หอนาฬิกา Big Ben นับเป็นแลนด์มาร์กที่ใครๆ ก็ต้องแวะมาทักทายเมื่อมาถึงลอนดอน ซึ่งหอนาฬิกานี้เป็นหอนาฬิกาที่สูง โอ่อ่า ดูน่าเกรงขาม แต่ก็งดงามอย่าบอกใครเลยล่ะ แต่ถ้าคุณมาลอนดอนแล้วไม่ได้มาหอนาฬิกา Big Ben ก็ถือว่ามาไม่ถึงประเทศอังกฤษ
 • นั่งรถรางชมวิวเมืองกันแบบชิวๆ
  รถราง เป็นสัญลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของประเทศอังกฤษเลย ซึ่งเจ้ารถรางนี้จะพาคุณไปทัวร์ทุกจุดแลนด์มาร์กดังๆ ในประเทศอังกฤษ และพาคุณไปสัมผัสกับไลฟ์สไตล์ของคนอังกฤษด้วย และหากคุณอยากเป็น Lodoner คุณก็ต้องลองนั่งรถรางกันดูสักครั้ง

Good Deal Visa รับทําวีซ่าอังกฤษ

Good Deal Visa Co., Ltd. บริษัทรับทําวีซ่า ที่มีบริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย โดย Good Deal Visa นั้นมีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้างเพื่อใช้ในการพิจารณายื่นขอวีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่าเป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาของแต่ละสถานทูต

ขั้นตอนการทำวีซ่าอังกฤษ

 • ยื่นคำร้องขอผ่านระบบออนไลน์ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (กรณีไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)
  แล้วกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรที่ www.gov.uk/standard-visitor-visa/apply โดยต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นโปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันคำตอบ เพราะจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้
 • เลือกบริการความเร่งด่วนตามความต้องการ
  จากนั้นให้นัดหมายวันเวลาไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าอังกฤษแทนสถานทูต โดยสามารถดำเนินการนัดหมาย เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ผ่านระบบออนไลน์
 • ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้น
  และต้องเป็นบัตรประเภท VISA หรือ MasterCard (สามารถใช้บัตรบุคคลอื่นชำระแทนกันได้) หลังการชำระเงินเสร็จสิ้น คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินเป็นหลักฐาน
 • อีเมลจะแจ้งหมายเลขอ้างอิงเอกสารคำร้องขอวีซ่า (GWF Reference)
  โปรดเก็บหมายเลขอ้างอิงไว้ และทำการพิมพ์เอกสารและลงชื่อในเอกสารคำร้องขอ (กรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะสมัคร สามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อพิมพ์ในภายหลังได้)
 • เตรียมตัวเดินทางไปศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ด้วยตนเอง
  และไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแทนได้ โดยคุณต้องถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาทีพร้อมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นทั้งฉบับจริงและสำเนา และหนังสือเดินทางที่ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) จะเก็บข้อมูลทางชีวภาพของคุณ (Biometric Information)
  ได้แก่ลายนิ้วมือผ่านระบบดิจิทัล (ไม่ใช้หมึก) และถ่ายภาพเต็มหน้าของคุณโดยที่ไม่สวมแว่น หรือสิ่งปกคลุมศีรษะใดๆ เว้นแต่เหตุผลทางศาสนาหรือทางการแพทย์ ทั้งนี้ยังต้องเห็นใบหน้าและดวงตาอย่างชัดเจน
 • เมื่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) รับเอกสารและเก็บข้อมูลชีวภาพเสร็จสิ้น
  การยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับคุณ เพียงรอผลการพิจารณาผ่านทางอีเมลหรือ SMS ซึ่งคุณจะทราบผลได้ภายใน 15 วันทำการ และรับเอกสารและหนังสือเดินทางคืนหลังรับทราบผลแล้วได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษที่เกริ่นมานั้น มีอะไรบ้างล่ะ ?

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษที่คุณต้องเตรียมเพื่อให้ Good Deal Visa บริษัทรับทำวีซ่าอังกฤษ ยื่นขอวีซ่าให้ มีทั้งหมด 10 ชนิดด้วยกัน ดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมเซ็นชื่อ)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่าน ในทะเบียนบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 • กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 • เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ ****จำเป็นอย่างยิ่ง**** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)
 • เอกสารการทำงาน หรือ เอกสารทางธุระกิจ (ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ)

ทำวีซ่าอังกฤษ กับบริษัทรับทำวีซ่าอังกฤษ (Good Deal Visa) ดีอย่างไร ?

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสาร และผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการรับทำวีซ่าอังกฤษจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับการช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

logo-180x180

บริษัทของเรา “Good Deal Visa Co., Ltd.” มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต

Scroll to Top