วีซ่าสิงคโปร์

วีซ่าสิงคโปร์ (Singapore Visa)

ลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

ขั้นตอนการทำงานของเรา

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่น ของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  การดำเนินขั้นตอน การขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

วีซ่าประเทศสิงคโปรค์ Republic Of Singapore รายละเอียด มีดังนี้

 • PASSPORT ตัวจริง
 • WORK PERMIT ตัวจริง ( กรณีที่มี )
 • บัตรหรือหนังสือ ผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย กรณีมีทะเบียน หรือ มีถิ่น พำนักในประเทศไทย ( ถ่ายสำเนาทุกหน้า )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นคนจีน)
 • ค่าธรรมเนียมทั้งหมด 4,500 บาท/ต่อท่าน
 • รูปขนาด 3.5 x 4.5 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ *** รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว เท่านั้น ***
 • ที่อยู่ที่จีน ที่อยู่ที่ไทย เบอร์ติดต่อ อีเมล

ใช้เวลาทำ VISA SINGAPORE 3 - 7 วันทำการ

logo-180x180

บริษัทของเรา “Good Deal Visa Co., Ltd.” มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต

Scroll to Top