วีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย (Australian Visa)

ลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

ขั้นตอนการทำงานของเรา

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่น ของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  การดำเนินขั้นตอน การขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมเซ็นชื่อ)
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่าน ในทะเบียนบ้าน)
 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 8. กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 9. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ ****จำเป็นอย่างยิ่ง**** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)
 10. เอกสารการทำงาน หรือ เอกสารทางธุระกิจ (ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)

โดยทั่วไปผู้สมัคร จะทราบผลการพิจารณา ภายในระยะเวลา 10-15 วันทำการ นับจากวันยื่นใบสมัคร ในกรณีที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครล่าช้ากว่าเดิม

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือ ที่มากกว่า ติดต่อ บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัดช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี

ทำวีซ่าออสเตรเลีย (Australian Visa) By Good Deal Visa

ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด แถมยังมีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความสมบูรณ์เป็นธรรมชาติไว้อยู่ และอย่างที่ทราบกันดีว่า ออสเตรเลียขึ้นชื่อในเรื่องของเจ้าหมีสุดน่ารัก นั่นก็คือ หมีโคอาล่านั่นเอง แหม น่ารักขนาดนี้ เราจะพลาดไปเยี่ยมเยียนน้องหมีโคอาล่าที่ออสเตรเลียได้อย่างไรกัน

เกร็ดความรู้ ก่อนไปเยือนประเทศออสเตรเลีย
 • ปลั๊กไฟออสเตรเลียจะไม่เหมือนที่ไทย
  ปลั๊กไฟออสเตรเลียจะมีหน้าตาแปลกประหลาดนิดนึง เพราะลักษณะเป็นแบบ Type I เป็นขาแบน 3 ขา รูปสามเหลี่ยม ขาล่างวางตัวแนวตั้ง ส่วน 2 ขาด้านบนวางตัวเอียง 45 องศา คล้ายรูปตัว V ฉะนั้น เราจึงขอแนะนำให้เตรียม Universal Adapter ติดตัวไปด้วย
 • เที่ยวออสเตรเลียได้ทั้งปีเลยนะ รู้ยัง ?
  เนื่องจากประเทศออสเตรเลียนั้นมีพื้นที่ใหญ่มาก ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็มีภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไป ทำให้เป็นประเทศที่สามารถเที่ยวได้ทั้งปี และมีสิ่งที่น่าสนใจให้ได้เที่ยวชมไม่รู้เบื่อ เพราะฉะนั้นก่อนการเดินทางก็ต้องดูก่อนว่าเราจะไปเที่ยวเมืองไหน แล้วจึงมาไล่ดูสภาพอากาศเมืองนั้นๆ อีกครั้ง

Good Deal Visa รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

Good Deal Visa Co., Ltd. บริษัทรับทําวีซ่า ที่มีบริการรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย โดย Good Deal Visa นั้นมีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้างเพื่อใช้ในการพิจารณายื่นขอวีซ่า ดังนั้น เราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่าเป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาของแต่ละสถานทูต

ขั้นตอนการทำวีซ่าออสเตรเลีย

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ (กรณีไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)
  แล้วกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียที่ immi.gov.au เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นจะมีอีเมลยืนยันการสมัคร ให้คลิกในอีเมลอีกครั้งก่อนการใช้งาน
 • เข้าไปสร้างแบบฟอร์มใหม่ที่เมนู “New Application” แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน
  โดยการเลือกและตอบคำถามทั้งหมดอย่างละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ และโปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันคำตอบก่อนดำเนินการต่อ
 • เมื่อกรอกข้อมูลและตอบคำถามทั้งหมดแล้ว
  ระบบออนไลน์จะแจ้งเอกสารที่จำเป็นต่อการ พิจารณาให้คุณทราบ โดยคุณจะต้องอัปโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเอกสารที่อัปโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB ต่อไฟล์ และได้สูงสุดจำนวน 60 ไฟล์
 • เมื่ออัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบครบถ้วนแล้ว
  จึงยืนยันการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย และเข้าสู่กระบวนการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระเงินได้ทั้งผ่านบัตรเครดิต (ทุกประเภท) หรือ บัญชี PayPal
 • เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นระบบจะส่งอีเมลยืนยันการยื่นคำร้อง
  และอีเมลการเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะแนบเอกสารให้คุณไปติดต่อกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
 • เดินทางไปศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) เพื่อเก็บข้อมูลทางชีวภาพ
  (ลายนิ้วมือผ่านระบบดิจิทัลและถ่ายภาพเต็มหน้า)
 • เมื่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) รับเอกสารและเก็บข้อมูลชีวภาพเสร็จสิ้น
  การยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียก็เป็นอันเรียบร้อย เพียงรอผลการพิจารณาผ่านทางอีเมลหรือ SMS และสามารถรับเอกสารและหนังสือเดินทางคืนหลังรับทราบผลแล้วได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

แล้วเอกสารขอวีซ่าออสเตรเลียที่เกริ่นมานั้น มีอะไรบ้างล่ะ ?

เอกสารขอวีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารขอวีซ่าออสเตรเลียที่คุณต้องเตรียมเพื่อให้ Good Deal Visa บริษัทรับทำวีซ่าออสเตรเลียยื่นขอวีซ่าให้ มีทั้งหมด 10 ชนิดด้วยกัน ดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมเซ็นชื่อ)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่าน ในทะเบียนบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 • กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 • เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ ****จำเป็นอย่างยิ่ง**** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)
 • เอกสารการทำงาน หรือ เอกสารทางธุระกิจ (ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ)

ทำวีซ่าออสเตรเลีย กับบริษัทรับทำวีซ่าออสเตรเลีย (Good Deal Visa) ดีอย่างไร ?

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสาร และผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการรับทำวีซ่าออสเตรเลียจาก Good Deal Visa Co.,Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับการช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณรวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

logo-180x180

บริษัทของเรา “Good Deal Visa Co., Ltd.” มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต

Scroll to Top