วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา (America Visa)

ลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

ขั้นตอนการทำงานของเรา

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสาร และผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ)
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน)
 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 8. กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 9. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)
 10. เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ (ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือ ที่มากกว่า ติดต่อ บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัดช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี

ทำวีซ่าอเมริกา (America Visa) By Good Deal Visa

อเมริกา ดินแดนแห่งอิสระ ที่มาพร้อมกับสิทธิเสรีภาพอันเต็มเปี่ยมพ่วงมาด้วยความสวยงามของประเทศที่ยากจะลืมเลือน และสำหรับคำว่าอเมริกาแล้วนั้น ครั้งเดียวคงไม่พอจริงๆ ฉะนั้น Good Deal Visa บริษัทรับทําวีซ่าอเมริกา จึงอยากชวนเพื่อนๆ มาทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาเพื่อเดินทางไปซึมซับทัศนียภาพและบรรยากาศอันงดงามตระการตากัน

อเมริกา มีดียังไง ทำไมคนถึงชอบไป ?

สำหรับคนที่อยากออกเดินทางไกลบ้านดูสักครั้งในชีวิต อเมริกาคงเป็นหนึ่งในแพลนของใครหลายๆ คน เพราะอเมริกานั้นไกลจากเมืองไทยประมาณ 13,888 กิโลเมตร หรือเท่ากับ 8,630 ไมล์เลยทีเดียว เรียกได้ว่า ไกลบ้านสมใจเลยล่ะ และในรายที่อยากฝึกภาษา รับรองได้ว่าคุณได้ฝึกจนคล่องจนกลับมาพูดไทยคำอังกฤษคำแน่นอน

อีกทั้ง อเมริกายังเป็นเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ สวยงาม มีความหลากหลายทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมมากๆ อีกด้วย เรียกว่าขอวีซ่าครั้งเดียวเที่ยวได้ตั้งแต่ทะเลทรายยันภูเขาหิมะเลย บวกกับคุณจะได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติกันแบบจุใจเลยล่ะ

ขั้นตอนการทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
  กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ผ่านทางเว็บไซต์ https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx โดยต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอย่างละเอียดให้ตรงกับความจริงเท่านั้น ซึ่งทางเว็บไซต์จะมี Tooltip ช่วยแปลภาษาทำให้กรอกข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ส่วนรูปถ่ายที่อัพโหลดควรเป็นรูปเดียวกับรูปถ่ายตัวจริง นอกจากนี้ระหว่างกรอกข้อมูลควรจด Application ID เก็บไว้ และอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะเมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
 • กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
  กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องเพื่อนัดวันเข้าสัมภาษณ์​ ซึ่งหากใครยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาเป็นครั้งแรกจะต้องเข้ามาสมัครสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ พร้อมกับกรอกรายละเอียดต่างๆ แล้วต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกาประมาณ 5,280 บาท (160 เหรียญสหรัฐ) ถึงจะสามารถเลือกวันนัดสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาได้ สำหรับวิธีการชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบนำฝากจากระบบแล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา แต่อย่าลืมเก็บใบเสร็จชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วยนะ
 • สัมภาษณ์เพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
  เมื่อถึงวันนัดสัมภาษณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาก็เตรียมเอกสารให้พร้อมและมาถึงสถานทูตก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที โดยสามารถเลือกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ ซึ่งคำถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเดินทาง และหลังจากสัมภาษณ์เสร็จในกรณีที่ผ่านทางเจ้าหน้าที่จะเก็บหนังสือเดินทางไว้แล้วส่งคืนให้ทางไปรษณีย์ภายใน 3-7 วันทำการ แต่หากไม่ผ่าน ทางเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ โดยจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาคืน ส่วนใครที่ไม่ผ่านแล้วอยากยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาใหม่อีกครั้งจะต้องดำเนินการใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

แล้วเอกสารขอวีซ่าอเมริกาที่เกริ่นมานั้น มีอะไรบ้างล่ะ ?

เอกสารขอวีซ่าอเมริกา

เอกสารขอวีซ่าอเมริกาที่คุณต้องเตรียม มีทั้งหมด 10 ชนิดด้วยกัน ดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 • กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 • เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)
 • เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ (ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)

ทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา กับบริษัทรับยื่นวีซ่าอเมริกา (Good Deal Visa) ดีอย่างไร ?

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการรับทําวีซ่าอเมริกาจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับการช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

logo-180x180

บริษัทของเรา “Good Deal Visa Co., Ltd.” มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต

Scroll to Top