วีซ่าแต่งงาน

ดำเนินการทุกขั้นตอน ให่ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องระเบียบการ ขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ ในการสมรส และ เสร็จเรียบร้อยภายใน 1 วัน
โทร. 089-698-8539 ในเวลาทำการ

ทางบริษัทมีบริการรับปรึกษา และช่วยดำเนินการจดทะเบียนสมรส ให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจาก การจัดเตรียมเอกสารในการจดทะเบียนค่อยข้างยาก และที่สำคัญเอกสารฝ่ายชาย ต้องนำมาจดทะเบียนที่เมืองไทย ดังนั้นหากเอกสารไม่ครบจะทำให้เสียเวลา และยังไม่สามารถ จดทะเบียนสมรสดังที่ต้องการได้ ทางออกที่ดีที่สุดคือ มีที่ปรึกษาด้านการเตรียมเอกสารอย่าง Good Deal Visa แล้วทุกอย่างจะราบรื่น และสมหวัง หากท่านตัดสินใจให้โอกาสเราได้บริการท่าน และหากท่านต้องการเดินทางไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศ บริษัทก็มีบริการจัดเตรียมเอกสารให้เช่นกัน

ทำวีซ่าแต่งงาน By Gooddeal Visa

คู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันหรอก และถึงจะอยู่ข้ามประเทศ ข้ามซีกโลก คนละเวลา คนหนึ่งเช้า คนหนึ่งกลางคืน คนหนึ่งอากาศร้อน คนหนึ่งอากาศหนาวแทบตายจนติบลบ หรือต้องห่างกันเป็นหมื่นเป็นแสนกิโล ถ้าคนมันเป็นคู่กันยังไงก็ต้องวนมาเจอกันได้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็ได้นำพาไปสู่วีซ่าคู่หมั้น หรือวีซ่าแต่งงานนั่นเอง ที่จะมาเป็นโซ่ทองคล้องใจคุณทั้งคู่ ก็แหม อุตส่าห์ได้วนมาเจอความรักดีๆ ทั้งที จะยอมปล่อยไปง่ายๆ ได้อย่างไร จริงไหมล่ะ ?

ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการขอวีซ่าแต่งงานสำหรับต่างชาติ

ขั้นตอนการสมรสในประเทศไทยค่อนข้างจะตรงไปตรงมา ซึ่งสำหรับชาวต่างชาติที่จะสมรสในประเทศไทยนั้น ขั้นแรกจะต้องขอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสถานทูตของพวกเขาเสียก่อน อย่างไรก็ตาม สถานทูตต่างๆ ก็จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในการให้การอนุมัตินี้ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ชาวต่างชาติจะได้รับ Affidavit (จดหมาย หรือหนังสือรับรอง หรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร) ซึ่งจะแถลงเกี่ยวกับชื่อของชาวต่างชาติผู้นั้น ตลอดจนรายละเอียดส่วนตัว เช่น สัญชาติและความมีอิสระตามกฏหมายในการสมรส โดย Affidavit จะต้องนำมาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องตามกฏหมายไทย

และเมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วจึงจะสามารถดำเนินการสมรส และดำเนินการจดทะเบียนได้ ณ ที่ทำการเขตของไทยซึ่งเป็นที่รู้จักในนามอำเภอ หรือเขตนั่นเอง และส่วนใหญ่อำเภอ หรือเขตที่คู่รักมักเลือกกัน ก็คงไม้พ้นอำเภอ หรือเขตที่ชื่อมีความหมายน่ารัก ความหมายดีๆ อาทิ เขตบางรัก จะได้มีแต่รักกับรัก เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอวีซ่าแต่งงาน

เอกสารที่คุณต้องเตรียมไปให้พร้อม เพื่อใช้สำหรับการขอวีซ่าแต่งงานสำหรับต่างชาติ มีทั้งหมด 8 ชนิดด้วยกัน ดังนี้

 1. สำเนาพาสปอร์ต
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ใบเกิด
 4. ทะเบียนบ้าน
 5. ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล
 6. ทะเบียนสมรส หรือ ใบรับรองโสด ถ้าไม่เคยจดทะเบียนสมรส
 7. ใบหย่า (ถ้ามี)
 8. รูปขนาด 3.5 x 4.5 จำนวน 2 ใบ

รายชื่อประเทศ ที่รับทำวีซ่าวีซ่าคู่หมั้น

เพื่อนๆ ที่มีแฟน หรือมีคนรักเป็นสายฝอ สายเกา สายต่างชาติ ที่ต้องการขอวีซ่าแต่งงาน เพื่อจดทะเบียนสมรส และจัดงานสมรสในประเทศไทยเอาใจพ่อแม่ฝ่ายไทยแลนด์ ต้องมาเช็ครายชื่อประเทศ ที่รับทำวีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าคู่หมั้น กันเลย ซึ่งรายชื่อประเทศ ที่รับทำวีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าคู่หมั้นนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศเชงเก้น และกลุ่มประเทศอื่นๆ นั่นเอง

(1) รายชื่อประเทศ ที่รับทำวีซ่าแต่งงาน ในกลุ่มประเทศเชงเก้นมีทั้งหมด 26 ประเทศ ดังนี้

 1. ออสเตรีย (Austria)
 2. เบลเยี่ยม (Belgium)
 3. เชค (Czech Republic)
 4. เดนมาร์ก (Denmark)
 5. เอสโตเนีย (Estonia)
 6. ฟินแลนด์ (Finland)
 7. ฝรั่งเศส (France)
 8. เยอรมัน (Germany)
 9. กรีซ (Greece)
 10. ฮังการี (Hungary)
 11. ไอซ์แลนด์ (Iceland)
 12. อิตาลี (Italy)
 13. ลัตเวีย (Latvia)
 14. ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
 15. ลิทัวเนีย (Lithuania)
 16. ลักเซมเบอร์ก (Luxembour)
 17. มอลตา (Malta)
 18. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 19. นอร์เวย์ (Norway)
 20. โปแลนด์ (Poland)
 21. โปรตุเกส (Portugal)
 22. สโลวาเกีย (Slovakia)
 23. สโลวีเนีย (Slovenia)
 24. สเปน (Spain)
 25. สวีเดน (Sweden)
 26. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

(2) รายชื่อประเทศ ที่รับทำวีซ่าแต่งงาน ในกลุ่มประเทศอื่นๆ มีทั้งหมด 6 ประเทศ ดังนี้

 1. อังกฤษ (England)
 2. แคนนาดา (Canada)
 3. ออสเตรเลีย (Australia)
 4. อเมริกา (America)
 5. นิวซีแลนด์ (New Zealand)
 6. ไต้หวัน (Taiwan)

ทำวีซ่าแต่งงานสำหรับต่างชาติ กับบริษัทรับทำวีซ่าแต่งงาน (Good Deal Visa) ดีอย่างไร ?

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสาร และผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติจาก Good Deal Visa Co., Ltd. (บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด) คุณจะได้รับการช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

วีซ่าแต่งงาน

เอกสารที่ต้องใช้ (สำหรับฝ่ายหญิง)

 • สำเนาพาสปอร์ต
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเกิด
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล
 • ทะเบียนสมรส หรือ ใบรับรองโสด ถ้าไม่เคยจดทะเบียนสมรส
 • ใบหย่า (ถ้ามี)
 • รูปขนาด 3.5 x 4.5 จำนวน 2 ใบ

รายชื่อประเทศ ที่รับทำวีซ่าแต่งงาน

กลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ประเทศ

 1. ออสเตรีย (Austria)
 2. เบลเยี่ยม (Belgium)
 3. เชค (Czech Republic)
 4. เดนมาร์ก (Denmark)
 5. เอสโตเนีย (Estonia)
 6. ฟินแลนด์ (Finland)
 7. ฝรั่งเศส (France)
 8. เยอรมัน (Germany)
 9. กรีซ (Greece)
 10. ฮังการี (Hungary)
 11. ไอซ์แลนด์ (Iceland)
 12. อิตาลี (Italy)
 13. ลัตเวีย (Latvia)
 1. ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
 2. ลิทัวเนีย (Lithuania)
 3. ลักเซมเบอร์ก (Luxembour)
 4. มอลตา (Malta)
 5. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 6. นอร์เวย์ (Norway)
 7. โปแลนด์ (Poland)
 8. โปรตุเกส (Portugal)
 9. สโลวาเกีย (Slovakia)
 10. สโลวีเนีย (Slovenia)
 11. สเปน (Spain)
 12. สวีเดน (Sweden)
 13. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ประเทศอื่นๆ

 • อังกฤษ (England)
 • แคนนาดา (Canada)
 • ออสเตรเลีย (Australia)
 • อเมริกา (America)
 • นิวซีแลนด์ (New Zealand)
 • ไต้หวัน (Taiwan)

วีซ่าคู่หมั้น

เอกสารที่ต้องใช้ (ฝ่ายหญิง)

 • สำเนาพาสปอร์ต
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเกิด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
 • ทะเบียนสมรส หรือ ใบรับรองโสด ถ้าไม่เคยจดทะเบียนสมรส
 • ใบหย่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำหรับรูปภาพยื่นประเทศอเมริกา ขนาด 2x2 นิ้ว

เอกสารที่ต้องใช้ (ฝ่ายชาย)

รายชื่อประเทศ ที่รับทำวีซ่าคู่หมั้น

กลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ประเทศ

 1. ออสเตรีย (Austria)
 2. เบลเยี่ยม (Belgium)
 3. เชค (Czech Republic)
 4. เดนมาร์ก (Denmark)
 5. เอสโตเนีย (Estonia)
 6. ฟินแลนด์ (Finland)
 7. ฝรั่งเศส (France)
 8. เยอรมัน (Germany)
 9. กรีซ (Greece)
 10. ฮังการี (Hungary)
 11. ไอซ์แลนด์ (Iceland)
 12. อิตาลี (Italy)
 13. ลัตเวีย (Latvia)
 1. ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
 2. ลิทัวเนีย (Lithuania)
 3. ลักเซมเบอร์ก (Luxembour)
 4. มอลตา (Malta)
 5. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 6. นอร์เวย์ (Norway)
 7. โปแลนด์ (Poland)
 8. โปรตุเกส (Portugal)
 9. สโลวาเกีย (Slovakia)
 10. สโลวีเนีย (Slovenia)
 11. สเปน (Spain)
 12. สวีเดน (Sweden)
 13. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ประเทศอื่นๆ

 • อังกฤษ (England)
 • แคนนาดา (Canada)
 • ออสเตรเลีย (Australia)
 • อเมริกา (America)
 • นิวซีแลนด์ (New Zealand)

รับจดทะเบียนสมรส กับ ชาวต่างชาติ

เอกสารของคนไทย

 • สำเนาพาสปอร์ต (หากเคยได้วีซ่าเชงเก้นมาก่อน) ต้องถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าทุกหน้าด้วยค่ะ
 • สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารของคู่สมรสชาวต่างชาติ

 • สำเนาพาสปอร์ต พร้อมถ่ายสำเนาหน้าที่มีการประทับตราเข้า-ออกประเทศไทยทุกหน้า
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสูติบัตร ซึ่งต้องผ่านการรับรอง (ฉบับจริง) จากคอมมูนและมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 • หนังสือรับรองสัญชาติ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าทีอำเภอและมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่อำเภอและมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 • หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่เบลเยี่ยมประจำอำเภอและมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
logo-180x180

บริษัทของเรา “Good Deal Visa Co., Ltd.” มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต

Scroll to Top